باشگاه خبرنگاران/ قديمي‌ترين بستني فروش اصفهان دار فاني را وداع گفت.

حاج علي محمد خليلي فر که بيش از ۴۶ سال در محله رهنان اصفهان بستني فروشي داشت و سال ۲۰۱۹ در جشنواره بستني سوييس مقام اول را کسب کرد امروز در ۸۲ سالگي درگشت.
پيکر پدرِ بستني فروشيِ سنتي اصفهان امروز در آرامستان رهنان تشييع و به خاک سپرده مي‌شود.
محله رهنان اصفهان، به مهد بستني سنتي اصفهان معروف است؛ در اين محله صد‌ها کارگاه و فروشگاه کوچک و بزرگ بستني سنتي وجود دارد.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today