تسنيم/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي اهواز گفت: روند ابتلا به کرونا در خوزستان صعودي است و نسبت به هفته گذشته شاهد افزايش ۲۷ درصدي موارد ابتلا و فوت ناشي از کرونا بوديم.

فرهاد ابول نژاديان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي اهواز در اين باره اظهار داشت: عادي انگاري بيماري کرونا از سوي مردم باعث افزايش روند بيماري در خوزستان شده است.
وي افزود: اگر مردم شيوه نامه بهداشتي را رعايت نکنند؛ پيک جديد خوزستان را فرا گرفته و کنترل اين موج بسيار سخت است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اهواز؛ گفت: در هفته منتهي به 10 بهمن موارد بستري 15 و فوتي 14 درصد افزايش داشته است. کل موارد کرونايي خوزستان نيز در مجموع 27 درصد افزايش داشته است.
وي درباره جزئيات اين افزايش بيان داشت: در شهرهاي هويزه افزايش 600 درصدي و شوشتر 245 درصدي و شوش 169 درصدي ابتلا به کرونا را شاهد هستيم.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today