صدا و سيما/ قطار تهران- زنجان در ورودي ايستگاه آبيک با يک عابر پياده برخورد کرد.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today