مهر/ استاندار آذربايجان غربي گفت: استان در بخش فضاي آموزشي از عقب ماندگي زيادي رنج مي برد و هم اکنون ۱۲ هزار کلاس درس نياز داريم.

محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي صبح دوشنبه در جلسه شوراي برنامه ريزي استان که با حضور معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، افزود: در بخش فضاي آموزش ۱۲ هزار کلاس نياز داريم و سرانه فضاي آموزشي ۶۹ سانتي متر است که نيازمند توجه ويژه دولت در اين بخش‌ها هستيم.
وي با اشاره به عقب ماندگي استان در بخش راه روستايي نيز اضافه کرد: مهمترين نيازهاي استان در بخش‌هاي راه روستايي، فضاي آموزشي و ورزشي است، در راه روستايي فقط ۵۰ درصد روستاهاي استان آسفالت هستند و در رتبه ۲۹ کشوري هستيم.
شهرياري با بيان اينکه آذربايجان غربي در تقسيم بندي بودجه ۱۴۰۰ استان هفتم کشور است و اين اتفاق مي‌تواند روند توسعه استان را شتاب بيشتري بدهد، ادامه داد: در سرانه تخت بيمارستاني نيز از ۱ به ۱.۶ رسيديم در آب آشاميدني روستايي ۳ درصد از متوسط کشوري بيشتر هستيم ودر گاز رساني روستايي از ۳۲ درصد برخورداري به ۷۵ درصد رسيديم.
استاندار آذربايجان غربي افزود: در بخش راه سازي در ۴ سال گذشته ۲۲۰ کيلومتر به بزرگراه‌هاي استان اضافه شده است و در بخش ارتباطات انقلاب بزرگي اتفاق افتاده است. تعداد روستاهاي برخوردار از ۱۷۰ روستا در سال ۹۶ به ۲ هزار روستا در سال ۹۹ افزايش پيدا کرده است.

راه‌هاي ترانزيتي آذربايجان غربي توسعه يابد

يکي از نمايندگان مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه به مطالبات مردم آذربايجان غربي اشاره کرد و گفت: توسعه راه‌هاي ترانزيتي استان از جمله محور محمديار به تمرچين، خوي به بازرگان و خوي به رازي از مهمترين مطالبات استان است.
وحيد جلال زاده افزود: در بخش کشاورزي دولت بايد اعتبارات بيشتري براي مدرن کردن شبکه آبياري حوضه آب خيز درياچه اروميه اختصاص دهد و بسته‌هاي تشويقي بهتري براي کشاورزان داشته باشد.
وي عنوان کرد: با توجه به احداث ايستگاه پمپاژ گل فرج با هدف انتقال آب ارس به درياچه اروميه در سال‌هاي گذشته حق آبي درياچه اروميه از طرح انتقال آب ارس به ساير استان‌هاي کشور بايد داده شود.
در پايان اين جلسه تفاهم نامه ساخت ۳ هزار واحد مسکوني ويژه مددجويان کميته امداد امام خميني و بهزيستي به امضا رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئيس کميته امداد امام خميني کشور و مدير عامل بنياد مسکن کشور رسيد.
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه يکشنبه شب براي بررسي وضعيت طرح‌هاي احياي درياچه اروميه و وضعيت اعتباري استان وارد اروميه شد و مورد استقبال محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي و مسؤولان استاني قرار گرفت.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today