ايرنا/ کارشناس پيش بيني هواي اداره کل هواشناسي استان زنجان گفت: ميزان دماي هواي اين استان به طور ميانگين بين پنج تا هفت درجه سانتيگراد گرم‌تر مي‌شود.

حسين سلطاني، کارشناس پيش بيني هواي اداره کل هواشناسي استان زنجان اظهار کرد: هواي استان زنجان از امروز روند افزايشي به خود گرفته است و اين روند تا اواخر وقت روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وي با بيان اينکه شرايط جوي زنجان تا روز پنجشنبه به شکل پايدار خواهد بود و بارندگي نخواهيم داشت، اظهار داشت: ميزان دماي هواي فعلي شهر زنجان ۶ درجه سانتيگراد بالاي صفر است که در مقايسه با روز گذشته در همين ساعت، ۲ درجه سانتيگراد افزايش نشان مي دهد.
کارشناس پيش بيني اداره کل هواشناسي استان زنجان، گفت: طي ۲۴ ساعت گذشته، شهر سجاس از توابع شهرستان خدابنده با دماي هفت درجه سانتيگراد زير صفر و گيلوان و چورزق در شهرستان طارم نيز با ۱۵ درجه سانتيگراد بالاي صفر به ترتيب سردترين و گرم‌ترين نقطه اين استان به ثبت رسيدند.
سلطاني به کمينه و بيشينه دماي رخ داده در ايستگاه هاي هواشناسي استان در طي ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: طي مدت ياد شده ميزان حداقل و حداکثر دما در سجاس ۷- و ۴،  باش قشلاق گرماب ۶- و ۶،  خيرآباد ۶- و ۵،  گرماب ۶- و ۶، حلب ۶- و ۷، زرين رود ۵- و ۶، قيدار ۵- و ۶، فرودگاه زنجان ۴- و ۶،  زنجان ۴- و ۷، نيک پي ۴- و ۱۰، دندي ۴- و ۴، دانشگاه زنجان ۴- و ۷، صائين قلعه ۴- و ۷، فيله خاصه ۳- و ۱۰، ماهنشان ۲- و ۶، پري ۲- و ۵، ابهر ۱- و ۸، خرمدره ۰ و ۷، گيلوان ۴ و ۱۵، چورزق ۶ و ۱۵ و آببر ۸ و ۱۳، گزارش شد.

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today