رکنا/ ساخت ساختماني توسط نهاد رياست جمهوري در محله تاريخي جماران و تخلف اين نهاد در ساخت و ساز، جنجال و تنشي را بين مديريت شهري و دولت شد.

جماران براي ساخت و ساز محدوديت دارد، آنهم به دليل ثبت تاريخي اين محله است.
نهاد رياست جمهوري در ساخت و ساز خود تخلف کرده و يک طبقه اضافه ساخته بود. دولت شايد فکر مي کرد همسو بودن سياسي، شوراي شهر تهران و شهرداري را مجبور به سکوت مي کند، اما اين تخلف دولت در ساخت و ساز توسط شهرداري تخريب شد. تخريبي که پيروز حناچي، شهردار تهران را از حضور در هيئت دولت محروم کرد.

ساخت و ساز و تخريب در جماران بارها و بارها در شوراي شهر تهران مطرح شد، ولي مديريت شهري از موضع خود کوتاه نيامد و اجازه تخلف توسط نهاد رياست جمهوري را صادر نکرد؛ اما دولت به حذف شهردار تهران اکتفا نکرده و مصوبه اي شوراي عالي شهرسازي و معماري را به امضاي وزيران رساند که طبق آن محدوديت ارتفاعي جماران لغو شده بود.

اما حالا علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران در توييت خود از لغو مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري خبر داده و نوشت: «صدور دستور قضايي در آستانه دهه فجر و براي حفاظت از حريم ميراثي بيت بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران طنيني ديگرگونه داشت. اميدوارم دستور موقت شعبه ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري در خصوص لغو محدوديت ارتفاعى جماران تاثيرى درازمدت داشته باشد.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran