ايسنا/ مديرکل بهزيستي آذربايجان غربي گفت: ۱۱۰ کودک کار و خياباني در استان مستمري ماهانه دريافت مي کنند.

سعيد فريور مديرکل بهزيستي آذربايجان غربي افزود: در حال حاضر بهزيستي استان براي ۱۱۰ کودک کار و خياباني ماهيانه مستمري پرداخت مي کند.
وي با اشاره به اينکه دو مرکز ساماندهي کودکان کار وخياباني و مرکز حمايتي آموزشي کودک و خانواده در استان فعاليت دارد، تصريح کرد: براي تمامي کودکان کار شناسايي شده در دو مرکز پرونده تشکيل شده و از خدمات حمايتي و تخصصي مرکز بهره مند هستند.
فريور با اشاره به اينکه در سال جاري ۱۰۰۰بسته حمايتي به کودکان کار و خياباني استان ارائه شده، اظهارکرد: با توجه به شيوع کرونا و شرايط حساس اين کودکان ۱۲۵۰ بسته بهداشتي جهت پيشگيري از کرونا در بين اين کودکان توزيع شده است. 
مدير کل سازمان بهزيستي آذربايجان غربي با اشاره به اينکه حرفه آموزي و توانمند سازي کودکان کار و خياباني و خانواده هاي آنها از وظايف بهزيستي است، ياد آور شد: در سال جاري براي هفت خانواده کودکان کار و خياباني وام خود اشتغالي پرداخت شده و همچنين ۹۶۰ميليون ريال تسهيلات براي توانمندي تحصيلي و شغلي و ۴۰۰ميليون ريال نيز جهت ارائه خدمات نگهداري کودکان کار استان پرداخت شده است.
وي خاطر نشان کرد: پرداخت عيدانه براي ۳۰۰کودک کار و خياباني با سرانه ۳۰۰هزار تومان وپرداخت مهرانه با سرانه ۳۰۰هزار تومان براي ۳۰۰ نفر از کودکان کار در شروع سال تحصيلي از ديگر اقدامات بهزيستي در حمايت از کودکان کار و خياباني استان است.
فريور با اشاره به اينکه عمده کودکان کار بيسواد هستند يا ترک تحصيل مي کنند، تصريح کرد: ارائه بسته هاي حمايتي آموزشي براي کودکان، پيگيري وضعيت تحصيلي و همکاري با آموزش و پرورش درجهت ثبت نام کودکان کار در طول سال تحصيلي ، پرداخت بسته هاي مهرانه در اول مهر براي کودکان کار و خياباني که  با هدايت مددکاران به مدرسه باز گشته اند، پرداخت شهريه تحصيلي کودکان از ابتدايي تا دانشگاه و تامين تبلت دانش آموزان براي تعداد ي از کودکان کار بازگشته به مدرسه از جمله حمايت هاي تحصيلي بهزيستي از کودکان کار و خياباني است.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today