باشگاه خبرنگاران/ در شبانه روز آينده جوي پايدار همراه با وزش باد براي استان سمنان پيش بيني مي شود.

به تدريج افزايش غلظت غبار و آلاينده هاي جوي براي نواحي صنعتي، غربي و مرکزي استان پيش بيني مي شود.
دماي هوا تا پايان هفته بين ۲ تا ۴ درجه افزايش پيدا مي‌کند.
امشب در سردترين ساعات دماي مرکز استان به ۳ درجه و فردا در گرم‌ترين ساعات به ۱۴ درجه سلسيوس مي‌رسد.

 

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today