صدا و سيما/ از اول اسفندماه چاپ کاغذي دفترچه‌هاي درماني تأمين اجتماعي در تمامي شعب و کارگزاري‌هاي استان اردبيل متوقف مي‌شود.

سعيد بشرخواه، مديرکل تامين اجتماعي با اعلام اين خبر تاکيد کرد: از اول اسفند صدور دفترچه‌هاي کاغذي جديد متوقف مي‌شود، اما صفحات موجود در دفترچه‌هاي کاغذي بيمه شدگان کماکان معتبر و قابل استفاده خواهد بود.
بشرخواه با بيان اينکه کليه پزشکان و مراکز درماني طرف قرارداد بيمه تامين اجتماعي بايد از هم اينک آماده اجراي طرح نسخه الکترونيک باشند تصريح کرد: بيمه شدگان و مستمري بگيران مي‌توانند با ارائه کارت ملي به پزشکان و مراکز درماني در اقصي نقاط کشور از خدمات درماني اين سازمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم بهره‌مند شوند.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today