باشگاه خبرنگاران/ مديرعامل سازمان آتش نشاني استان کرمان با اشاره به اينکه دود سياه منتشر شده در سطح شهر ناشي از توسوزي تعداد بسيار زياد حلقه‌هاي لاستيک فرسوده بوده است، از مهار اين آتش سوزي خبر داد.

رضاميرزايي، مديرعامل سازمان آتش نشاني استان کرمان گفت: ساعت ۶ و دو دقيقه صبح امروز در پي اولين تماس برقرارشده با سامانه ۱۲۵ و گزارش آتش سوزي در يکي از شهرک‌هاي صنعتي، نيرو ها‌ي آتش نشاني بدون فوت وقت به محل اعزام شدند.

او با اشاره به اينکه به علت شدت اين آتش سوزي، تعداد ۵ خودروي آتش نشاني با ۲۵ نفر آتشنشان، براي اطفاي حريق به محل اعزام شدند، افزود: اين آتش سوزي در يک انبار جمع آوري ضايعات که مي‌توان به هزاران حلقه لاستيک اشاره کرد که افراد  با هدف جداکردن سيم‌هاي لاستيک ها  آن‌ها را جمع آوري کرده بودند، صورت گرفته است.
ميرزايي تصريح کرد: وجود دود غليظ صبحگاهي در سطح شهر به علت توسوزي لاستيک‌هاي آتش گرفته، بوده است.
او گفت: پس از رسيدن ماشين‌هاي آتش نشاني به محل و وجود شدت آتش، براي خاموشي کامل لاستيک‌هاي آتش گرفته، ۱۰ بار ديگر، اين ماشين‌ها آبگيري مجدد انجام دادند.
مديرعامل سازمان آتش نشاني استان کرمان بيان کرد: اين امر در زمين وسيعي رخ داده است که براي مهار آتش، آتش نشانان با انجام عمليات از چهار طرف و متمرکز شدن بر يک قسمت، از گسترش اين آتش جلوگيري و در نهايت توانستند آتش را  خاموش کردند.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar