صدا و سیما/ کودک یکی از عشایر خراسان شمالی بر اثر خفگی در آبشخور گوسفندان در منطقه مراوه تپه جان خود را از دست داد.

کودک یکی از عشایر خراسان شمالی در پی افتادن در آبشخور گوسفندان در منطقه مراوه تپه استان گلستان بر اثر خفگی جان خود را از دست داد.
به گفته شاهدان این کودک دقایقی بعد از خارج شدن توسط اهالی زنده بود، اما نبود آموزش کمک‌های اولیه باعث مرگز کودک عشایری در مراوه تپه شد.


آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today