صدا و سیما/ چاپ دفترچه‌های تامین اجتماعی جدید از امروز متوقف شد.

علی محمدی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان در این باره اظهار کرد: چاپ دفترچه‌های کاغذی درمان تامین اجتماعی از امروز متوقف و به جای آن نسخه الکترونیکی صادر می شود. 
محمدی افزود: تمامی افراد تحت پوشش این سازمان می‌توانند با ارائه کارت ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه درمانی از خدمات تشخیصی و درمانی بهره مند شوند.
وی همچنین بیان کرد: داروخانه با وارد کردن کد ملی فرد در سیستم خود از طرف سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه استحقاق سنجی می‌کند و جواب سازمان برای آن داروخانه ارسال و بدون مشکل و تحت پوشش بیمه دارو به فرد داده می‌شود.
مدیر درمان تامین اجتماعی افزود: در حال حاضر دفترچه‌های باقیمانده نزد بیمه شدگان معتبر خواهد بود و فعلاً پزشکان و داروخانه‌ها می‌توانند از برگه‌های دفترچه‌ها، سربرگ اختصاصی پزشک یا نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی استفاده کنند.
علیمحمدی گفت: بیمه شدگان قبل از مراجعه به مراکز درمانی می‌توانند استحقاق درمان خود را با یکی از روش‌های اعلام شده استعلام بگیرند.
روش‌های استعلام شامل پنج طریق است که در روش اول؛ شماره گیری کد ussd # ۱۶۶۶* از طریق تلفن همراه و انتخاب گزینه استحقاق سنجی، روش دوم؛ شماره گیری کد ussd # ۱۴۲۰*۴* و انتخاب گزینه استعلام اعتبار درمانی، روش سوم؛ شماره گیری کد ussd # ۱*۱۴۲۰* ۴*، روش چهارم؛ مراجعه به سایت medical.tamin.ir و در روش پنجم با مراجعه به سایت pwa.tamin.ir می‌توان اقدام کرد.
 
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today