باشگاه خبرنگاران/ رئیس اداره حفاظت محیط زیست زنجان از زنده گیری سگ های ولگرد در استان زنجان خبر داد.

تقی بگلو، رئیس اداره حفاظت محیط زیست زنجان در این باره اظهار کرد: به منظور ایجاد امنیت و حفظ آرامش در سطح شهر با حضور و نظارت مدیریت پسماند شهرداری زنجان و رئیس اداره حفاظت محیط زیست  زنجان، اکیپ زنده گیری سگ‌های ولگرد شهرداری اقدام به جمع آوری این سگ ‌ها نمودند.
او ادامه داد: در این روش ابتدا با استفاده از تفنگ مخصوص دارای داروی بیهوشی، سگ‌ها را مهار و به صورت زنده، آن‌ها به محل‌های تعیین شده زیر نظر اداره دامپزشکی انتقال داده تا ضمن تغذیه عملیات عقیم سازی روی آنها انجام گردد.
تقی بگلو اظهار امیدواری کرد: در صورت تداوم این طرح، جمعیت سگ‌های بلاصاحب سطح شهر مشروط به فرهنگ سازی نزد آحاد مردم و مدیریت اصولی پسماند و همکاری سازمان‌های مردم نهاد(سمن) زیست محیطی، شاهد کنترل و کاهش جمعیت جانوران مزاحم شهری و حل معضل مربوطه باشیم.

 
 

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today