باشگاه خبرنگاران/ مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج از آزادسازی دیوارکشی غیرمجاز واقع در باغستان غربی خبر داد.

محمدرضا فکورزاده، مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج گفت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند از هرگونه تصرف و تعدی به اراضی ملی متعلق به عموم مردم جلوگیری و برای رفع تصرف و خلع ید پیگیری‌های قضایی را انجام دهد.
وی افزود: اراضی شهری تصرف شده در باغستان غربی با پیگیری اداره حقوقی منطقه ۶ و با حکم مراجع قضایی، با حضور نماینده دادستان و همکاری نیروی انتظامی و معاونت خدمات شهری منطقه رفع تصرف شد.
فکورزاده گفت: این اقدام با هدف حفاظت از اراضی شهری و صیانت از حقوق عامه مردم انجام گرفته است. 
مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج افزود: با رفع تصرف از مجاورین این قطعه زمین پیگیری های لازم برای بدیل آن به فضای سبز و مورد استفاده قرار گرفتن برای عموم مردم در دستور کار شهرداری منطقه ۶ قرار خواهد گرفت.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday