فارس/ با حکم وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، سهراب بناوند به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان منصوب شد.

با حکم علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و پس از کش و قوص فراوان بالاخره سهراب بناوند به عنوان سرپرست میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان منصوب شد.
بناوند معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان است.
تا پیش از این رضا برومند مسؤولیت این اداره کل را در هرمزگان بر عهده داشت که چالش‌های زیادی در دوره مدیریت او با بخش‌های مختلف به وجود آمد و حتی پرونده بازسازی چندین بنای تاریخی هرمزگان بدلیل فقدان تخصص وی در نظارت بر قراردادها و نحوه اجرای پروژه‌ها به حاشیه‌های فراوانی کشیده شد و خساراتی به این بناها وارد آمد که جبران آن دیگر امکانپذیر نیست.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today