میزان/ رئیس کل دادگستری استان بوشهر از آزادی یک شخص با محکومیت در ۲۱ فقره پرونده مالی پس از ۱۳ سال از زندان با پیگیری مسئولان قضایی دادگستری شهرستان تنگستان خبر داد.

علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر از آزادی یک شخص با محکومیت در ۲۱ فقره پرونده مالی پس از ۱۳ سال از زندان با پیگیری مسئولان قضایی دادگستری شهرستان تنگستان و شورای حل اختلاف این شهرستان خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: با توجه به محکومیت مالی این شخص در ۲۱ فقره پرونده در اجرای احکام مجتمع شورا‌های حل اختلاف شهرستان تنگستان حدود ۱۳ سال در زندان برازجان به‌سر می‌برد که در راستای اهداف شورا‌های حل اختلاف در زمینه صلح سازش با پیگیری و تلاش مسئولان دادگستری شهرستان تنگستان و شورای حل اختلاف این شهرستان، پرونده‌های فوق الذکر منجر به سازش شد.

آخرین خبر بوشهر در اینستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar