باشگاه خبرنگاران/ توله پلنگ ماده خوش خط و خال و زیبا دیروز در پارک ملی گلستان تلف شد.

یک توله پلنگ ماده احتمالا در درگیری با حیوانی با جثه بزرگتر از خودش در پارک ملی گلستان کشته شده است.
پارک ملی گلستان نهمین ذخیره گاه زیست کره و یکی از زیستگاه‌های مهم پلنگ ایرانی است.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today