موج/ کیفیت هوای اصفهان امروز ۳ اسفند ماه با میانگین ساعتی ۵۸ در شرایط سالم ثبت شده است.

وضعیت کیفی امروز در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد با شاخص ۵۷، خیابان استانداری با شاخص ۷۱، بزرگراه خرازی با شاخص ۵۹، خیابان رودکی با شاخص ۶۵، خیابان رهنان با شاخص ۵۲، خیابان میرزا طاهر با شاخص ۵۵، در شرایط سالم است.
همچنین کیفیت هوا در میدان انقلاب با شاخص ۲۸، خیابان پروین با شاخص ۳۸، خیابان فرشادی با شاخص ۳۲ و خیابان کاوه با شاخص ۴۳ در وضعیت پاک است.
امروز کیفیت هوا در سجزی با میانگین ۱۳۳ ناسالم برای گروه‌های حساس است؛ همچنین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا در شهرهای خمینی شهر، مبارکه، نجف آباد، کاشان و منطقه دولت آباد در دسترس نیستآخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today