فارس/ مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی علوم پزشکی همدان از پلمب ۱۹ واحد متخلف در همدان خبر داد و گفت: هفته گذشته ۵ نانوایی تعطیل شدند.

لیدا رفعتی، مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: طی هفته گذشته یعنی از ۲۰ تا ۲۷ بهمن‌ماه ۳ هزار و ۵۸۸ مورد از مراکز خدماتی، صنایع، اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید شد.
وی از پلمب ۱۹ مرکز متخلف طی این مدت خبر داد و با بیان اینکه ۵ نانوایی تعطیل شد گفت: دو رستوران و ۱۲ سوپرمارکت و خواروبارفروشی تعطیل شد.
این مسئول با بیان اینکه ۲۴۶ مورد اخطار و معرفی به مراجع قضایی داشتیم افزود: در بازدید از واحدها ۷۸ درصد پروتکل‌های فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت می‌شود.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۹۳ مورد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری را شاهد بودیم گفت: ۷۵ درصد خدمت‌گیرندگان یعنی ۲ هزار و ۷۰۸ مورد نیز نسبت به استفاده از ماسک حساس بودند.
رفعتی با بیان اینکه ۸۱ درصد یعنی ۲ هزار و ۹۱۲ مورد از خدمت دهندگان از ماسک استفاده می‌کردند افزود: رعایت بهداشت و حفاظت فردی ۸۲ درصد و ۲ هزار و ۹۴۶ مورد بوده است، خواستار توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی شد.


آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today