آخرین خبر/ ویروس جهش یافته آمد و همه نمودارها صعودی شد.

زنگ خطر همه‌گیری در استان‌های همجور خوزستان به صدا درآمد.