فارس/ عبدالمجید واحدی از هرمزگان به عضویت هیأت مدیره نظام صنفی یارانه‌ای کشور درآمد.

عبدالمجید واحدی از هرمزگان با کسب ۷۵ درصد آرای(۱۷۳ رأی از ۲۳۱ رأی) به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در شاخه شرکتی انتخاب شد.
این انتخابات در سالن مجموعه پیام وزارت ارتباطات در تهران برگزار شد.
ترکیب شورای مرکزی این نظام صنفی شامل 15 عضو شرکتی، 5 عضو فروشگاهی و 3 مشاور و بازرس اصلی است.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today