راه دانا/ کاهش نزولات آسمانی سبب کمبود ذخیره آب پشت سد زاینده‌رود شده است. در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود به ۱۹۹ میلیون مترمکعب رسیده است و کمتر از ۱۴ درصد آن آب دارد.

آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today