شبستان/ مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: در اول اسفند سال جاری ۳۹ درصد ظرفیت سدهای استان گلستان پر از آب شده که نشان از افزایش ۲ درصدی نسبت به سال گذشته است.

«شعبان رسولی» مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان اظهار کرد: هم اکنون در سد بوستان 8 میلیون متر مکعب، در سد گلستان 18 میلیون متر مکعب، در سد نگارستان 7 میلیون متر مکعب و در تالاب سدهای آلاگل و آلماگل به ترتیب 41 و 4 میلیون متر مکعب آبگیری انجام شده است.
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: در استان گلستان 14 سد مخزنی بزرگ با ظرفیت دخیره سازی 290میلیون مترمکعب آب وجود دارد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today