فارس/ یک قلاده پلنگ در منطقه خائیز توسط محیطبانان این منطقه مشاهده و تصاویر آن ضبط شد.

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today