بهار نیوز/ آخرین یارانه معیشتی امسال، روز یکشنبه آینده(۱۰ اسفند) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

همچنین آخرین مرحله یارانه کرونا در آخرین روزهای اسفند پرداخت می‌شود.