باشگاه خبرنگاران/ به همت هیات ناشنوایان استان اردبیل و در قالب پویش نذر رهایی دو زندانی غیر عمد ورزشکار از زندان آزاد شدند.

به همت خدنگی رئیس هیات ناشنوایان و خیرین ورزش یار استان، سازمان بسیج ورزشکارا ن استان اردبیل و اداره کل ورزش وجوانان استان در قالب پویش نذر رهایی دو زندانی غیر عمد ورزشکار اردبیل از زندان آزاد شدند.
این طرح در استان اردبیل در دو مرحله انجام گرفت که با تلاش خدنگی رئیس هیات ناشنوایان استان اردبیل با سازش طرفین هر دو ورزشکار با رضایت شاکیان از زندان آزاد شدند.


آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today