باشگاه خبرنگاران/ رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به کم بارشی‌ها و خشکسالی‌های دو دهه اخیر، اقلیم بخش قابل توجهی از مساحت استان از خشک به فرا خشک تبدیل شده است.

الله‌بخش ریگی، رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر اساس شاخص خشکی UNEP اقلیم‌های دنیا به هفت دسته تقسیم بندی می‌شود که فراخشک در انتهای این پهنه بندی اقلیمی قرار دارد و ملاک و معیار اصلی تعیین وضعیت اقلیمی دو پارامتر مهم «بارش» و «تبخیر و تعرق پتانسیل» استفاده است.
وی ادامه داد: در شمال استان با توجه به میانگین سالانه بارش کمتر از ۵۰ میلی‌متر و تبخیر بیش از ۴.۶ متر در سال از قبل شرایط فراخشک بوده است، اما برای سایر مناطق استان نیز احتمال تبدیل اقلیم خشک به فراخشک وجود دارد.
ریگی تصریح کرد: از ابتدای سال زراعی تاکنون که بیش از پنج ماه گذشته است، تنها حدود پنج میلی متر باران در استان باریده که نسبت به سال گذشته حدود ۹۶ درصد و نسبت به بلندمدت بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: به طور کلی افزایش تبخیر و کاهش بارندگی موجب کاهش رطوبت خاک می‌شود که عاملی برای تشدید وقوع و افزایش فراوانی رخداد‌های گردوغباری است که بخش قابل توجهی از مساحت استان با این چالش روبرو است.
وی گفت: علاوه بر شمال استان، کانون‌های گردوغباری غرب استان نیز فعال است، اما با توجه به ناکافی بودن ایستگاه‌های هواشناسی در سطح استان، بررسی ابعاد عینی آثار آن خیلی در دسترس نیست، اما می‌توان از طریق شاخص‌های حاصل از سنجش از دور و تصاویر ماهواره مانند شاخص AOD این ابعاد را بررسی کرد.
ریگی توضیح داد: نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به مناطق غربی استان در فرودگاه ایرانشهر قرار دارد که تقریباً حدود ۱۵۰ کیلومتر با مرکز شهرستان دلگان فاصله دارد، البته اداره کل هواشناسی استان در حال احداث یک ایستگاه سینوپتیک اصلی در دلگان است که قدری شبکه پایش غرب استان را پوشش می‌دهد.
وی تصریح کرد: به طور کلی اکنون ۱۲ ایستگاه سینوپتیک در استان وظیفه پایش وضعیت جوی استان و وضعیت رخداد پدیده‌های خاکدار را بر عهده دارند که این مقدار بسیار ناکافی است و باید به هواشناسی برای افزایش تعداد این ایستگاه‌ها کمک کرد.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان در بخش دیگری به وضعیت خشکسالی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس شاخص خشکسالی ۱۰ ساله منتهی به پایان بهمن حدود ۹۳.۵ درصد از مساحت استان درگیر درجات مختلفی از خشکسالی است که با وجود کم بارشی امسال انتظار می‌رود درجات خشکسالی تا پایان سال زراعی شدیدتر شود.

آخرین خبر سیستان و بلوچستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today