صدا و سیما/ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برای پیشگیری از تخریب اراضی و عرصه های منابع طبیعی طرح انسداد راه های فرعی منتهی به این اراضی را اجرایی کرد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ورود آفرود سواران به منابع طبیعی روستاهای آتشگاه دروان نوجان و خوراس کرج را ممنوع کرد.
یکی از برنامه های جدی در استان انسداد جاده‌های فرعی دسترسی به عرصه‌های طبیعی است که توسط بعضی آفرودسواران در حوزه‌های منابع طبیعی ایجاد شده بود.
این جاده‌های دسترسی فرعی بیشتر در مناطق بحرانی حوضه‌های آبخیز ایجاد شده که برای این عرصه‌ها می‌تواند بسیار خطرساز باشد.
جاده های فرعی بیشتر در مناطق بالادست کرج همچون آتشگاه، نوجان، دروان، خوراس ایجاد شده است، که با کمک شورا دهیاران روستاهای مربوطه طرح مسدودسازی جاده های دسترسی به اراضی ملی در منطقه روستاهای مذکور آغاز شد.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday