مهر/ دادستان بجنورد از بازداشت چند متهم به اتهام شرب خمر، تهدید علیه بهداشت عمومی و شرکت در مجلس مختلط لهو و لعب در شهرستان بجنورد خبر داد.

سیدجواد ایلالی، دادستان بجنورد به بازداشت چند فرد به اتهام شرب خمر و تهدید علیه بهداشت عمومی اشاره و اظهار کرد: به موجب گزارش مرجع انتظامی، شب گذشته در یکی از باغ تالارهای غیرمجاز در شهرستان بجنورد پارتی مختلطی برگزار و تعدادی مرد و زن در فضای محدود و با وضع نامناسب و بدون رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، در این مجلس لهو و لعب شرکت داشته و متأسفانه مبادرت به شرب خمر و رقص و پایکوبی نیز نموده بودند که با اقدام به موقع این دادستانی، علاوه بر پلمپ محل برگزاری این مراسم، برگزارکنندگان و عوامل اصلی مرتبط با ماجرا دستگیر شدند و همچنین در این خصوص پرونده قضائی تشکیل شد که مراتب به یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع و در حال حاضر مطرح رسیدگی است.
وی تصریح کرد: در بازجویی اولیه از متهمین، مقام قضائی رسیدگی کننده، با بررسی مستندات و محتویات پرونده، قرار تأمین کیفری صادر کرد که در ادامه منجر به بازداشت تعدادی از متهمین شد.
دادستان بجنورد در خصوص ماهیت اتهامات و بزه‌های انتسابی به متهمین نیز افزود: شرکت در مجلس مختلط لهو و لعب، شرب خمر و همچنین تهدید علیه بهداشت عمومی به لحاظ عدم رعایت شیوه نامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی، از جمله اتهامات متهمین است.
ایلالی همچنین با بیان اینکه برخی افراد فرصت طلب به بهانه‌های مختلف از جمله جشن تولد مبادرت به برگزاری پارتی مختلط و مجلس لهو و لعب می‌کنند و عملاً موجبات فساد خود و دیگران را فراهم می‌سازند، بیان کرد: هر فردی به ویژه جوانان ممکن است به هر دلیلی در معرض تهدید و آسیب قرار گیرند، ولی عقلانیت حکم می‌کند و البته مردم و مسؤولین نیز انتظار دارند که در جامعه اسلامی قانونمداری و احترام به شرع و قانون همواره در اولویت رفتار و کردار هر شخص قرار گیرد و افراد، قبل از هر اقدامی به عواقب و پیامدهای آن فکر کنند و اصولاً ضوابط و مقررات قانونی و شعائر دینی و قواعد شرعی را رعایت کنند؛ چراکه رفتارهای پرخطری وجود دارد که ممکن است از این نوع مناسبات ناصواب و غیر مشروع ناشی شود و لطمات و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر فرد و خانواده وارد سازد.
دادستان بجنورد به خانواده‌هایی که با هزاران امید و آرزو و با تحمل رنج فراوان اعم از درد دوری از فرزندان، همچنان امیدوارند تا آینده بهتری برای فرزندانشان رقم بخورد، توصیه کرد: بیشتر و بهتر مراقب فرزندانشان باشند چراکه ممکن است افرادی در کمین باشند تا با هدف دایر کردن مراکز فساد و فحشاء آنان را به دام انداخته و به تباهی و فساد بکشانند و حتی شاید این نوع افعال مجرمانه را در پوششی ظاهراً متعارف و قانونی مانند برگزاری جشن تولد، انجام دهند و عده‌ای را فریب داده و در مجلس پارتی مختلط دور هم جمع کنند و با فراهم ساختن اسباب لهو و لعب دیگران را نیز در ارتکاب جرایم مختلف از جمله شرب خمر و استعمال مواد مخدر مشارکت دهند؛ بنابراین بهتر است این نظارت‌ها به ویژه زمانی که فرزندانشان دور از خانه و کاشانه هستند تقویت شود.
وی درباره آخرین وضعیت این پرونده نیز گفت: تحقیقات تکمیلی تا روش شدن تمامی زوایای ماجرا کماکان ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today