موج/ کیفیت هوای اصفهان در اولین روز از هفته با قرار گرفتن روی شاخص ۸۴ در شرایط سالم ثبت شده است.

وضعیت کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز در خیابان پروین با قرار گرفتن روی شاخص ۹۰ و در ایستگاه‌های استانداری و رودکی به ترتیب با قرار گرفتن روی شاخص‌های ۷۴ و ۶۹ در وضعیت سالم ثبت شده است.
همچنین کیفیت هوا در ایستگاه خرازی با قرار گرفتن روی شاخص ۱۱۹ برای گروه‌های حساس در وضعیت ناسالم گزارش شده است.
در حال حاضر تنها ایستگاه فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان به جز اصفهان، شاهین شهر و سگزی است و شاخص کیفی هوای شاهین‌شهر و سگزی به ترتیب با قرار گرفتن روی عدد ۸۱ در وضعیت سالم و ۱۱۳ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است.آخرین خبر اصفهان در اینستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today