باشگاه خبرنگاران/ سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان گفت: از ابتداي شيوع کرونا تاکنون، ۱۶ هزار و ۸۲۶ نفر در بيمارستان‌هاي استان کرمان بستري شده اند.

مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان ابراز کرد: تعداد موارد بستري قطعي مبتلا به کرونا هم اکنون در بيمارستان‌هاي استان کرمان ۹۹ نفر است.
وي با تفکيک کردن موارد مثبتي که هم اکنون در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشکي استان بستريند، افزود: ۴۵ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۱۹ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، ۹ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، دو نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم و ۲۴ نفر مربوط به حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان است.
شفيعي تعداد کل موارد بستري داراي تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتداي شيوع بيماري تاکنون را ۱۶ هزار و ۸۲۶ مورد اعلام کرده است.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان با اشاره به اينکه هفت مورد جديد طي ۲۴ ساعته گذشته در بيمارستان‌هاي استان کرمان بستري شده اند، تصريح کرد: از اين تعداد، سه مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، دو مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان و دو مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت است.
شفيعي افزود: خوشبختانه طي ۲۴ ساعت گذشته، موردي از بستري جديد در حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم و حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان گزارش نشده است.
وي ابراز کرد: طي ۲۴ ساعت گذشته، سه نفر در اثر ابتلا به کوويد ۱۹ جان خود را از دست داده اند که هر سه نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان بوده اند.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان افزود: در مجموع از ابتداي شيوع کرونا تاکنون در استان کرمان دو هزار و ۵۴۷ نفر در اثر ابتلاي قطعي به کوويد ۱۹ جان خود را از دست داده اند.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar