فارس/ در مجموع چهار روز ثبت نام داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر اصفهان، ۱۲۶ داوطلب ثبت نام خود را قطعي کردند که از اين تعداد ۱۱۲ نفر آقا و۱۴ نفر خانم هستند.

در چهارمين روز نام‌نويسي از داوطلبان شوراهاي اسلامي شهر، در مجموع ۶۵ داوطلب از ۱۴ شهر شهرستان ثبت نام خود را به‌صورت الکترونيک و غيرحضوري نهايي کردند که از اين تعداد، ۵۶ داوطلب آقا و۹ داوطلب خانم هستند.
از ۶۵ داوطلب ثبت نام شده، ۴۴ نفر داوطلب شرکت در انتخابات ششمين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان بوده که ۳۹ داوطلب آقا و ۵ نفر خانم هستند.
گفتني است، در مجموع چهار روز ثبت نام، ۱۲۶ داوطلب ثبت نام خود را قطعي کردند که از اين تعداد ۱۱۲ نفر آقا و۱۴ نفر خانم هستند.
همچنين از ۱۲۶ داوطلب ثبت نام شده، در مجموع ۸۴ نفر داوطلب شرکت در انتخابات ششمين دوره شوراي اسلامي شهر اصفهان بوده که ۶۱ داوطلب آقا و ۸ داوطلب خانم هستند.
به منظور رعايت پروتکل‌‌هاي بهداشتي و پيشگيري از شيوع بيماري کرونا، تاکنون تمامي داوطلبان شرکت در انتخابات ششمين دوره شوراي اسلامي شهر ثبت نام خود را به صورت الکترونيک و غيرحضوري انجام داده‌اند و هيچگونه ثبت نامي به صورت حضوري در فرمانداري اصفهان انجام نشده است.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today