ايسنا/ مسئول بيماران خاص دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي گفت: کرونا تعداد اهداي اعضاي بيماران مرگ مغزي را در اين استان کاهش داد.

مهري فرشاد، مسئول بيماران خاص دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي اظهار کرد: از ابتداي سال جاري ۲۵ بيمار در اين استان دچار مرگ مغزي شدند که ۱۱ نفر شرايط اهداي عضو را داشتند و حتي رضايت هاي لازم نيز از خانواده هاي آنان اخذ شده بود.
وي افزود: اما از ۱۱ بيمار مرگ مغزي، هفت نفر دچار بيماري کوويد ۱۹ شده بودند که امکان اهداي عضو از آن ها وجود نداشت.
فرشاد ادامه داد: اين بيماراني که دچار بيماري کوويد ۱۹ شده بودند از بيماري خود نيز مطلع نبودند.
مسئول بيماران خاص دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي تصريح کرد: طي سال جاري موفق شديم از ۱۱ نفري که شرايط اهداي مرگ مغزي را داشته‌اند، فقط از چهار نفر عضو دريافت شود.
وي با اشاره به اينکه در خراسان شمالي ۲۸۰ بيماري دياليزي وجود دارد، تصريح کرد: ۷۰ درصد از اين تعداد نيازمند اهداي عضو هستند و ۳۰ درصد به علت مسائلي همچون سن بالا امکان دريافت عضو براي آن ها وجود ندارد.
فرشاد خاطرنشان کرد: بيماران نيازمند به اهداي قلب و کبد نيز در اين استان وجود دارد که نام آن ها در ليست انتظار مشهد قرار دارد.
مسئول بيماران خاص دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي بيان کرد: براي پيوند کليه مي توان از شخص زنده نيز امر اهداي اعضاء را داشت اما براي دو عضو قلب و کبد پيوند عضو حتما بايد از بيمار مرگ مغزي صورت گيرد به همين دليل موضوع فرهنگ سازي براي رضايت خانواده جهت اهداي عضو بيمار اهميت دارد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today