روز پلاس/ خريد ترقه آقاي وزير در بازار همدان.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today