فارس/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار گفت: کاهش دما در ۱۶ فروردین به محصول پسته این شهرستان خسارت وارد کرد.

عباس مهران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار اظهار کرد: در سال زراعی ۱۳۹۹ و۱۴۰۰ با انواع حوادث غیر مترقبه طبیعی از جمله گرمازدگی، سرمازدگی و طوفان شدید روبه‌رو بودیم که تا به‌حال موجب خسارت‌های شدیدی به باغات پسته شهرستان انار شده است.
وی عنوان کرد: از اول فصل برداشت محصول پسته سرمازدگی، نوسانات دمایی شدید، گرمازدگی در زمان تلقیح گل پسته و طوفان‌های شدید در زمان گل و همچنین سرمازدگی تشعشعی شدیدی که اخیرا(۱۶ فرودین ۱۴۰۰) در باغات پسته داشتیم، محصول پسته امسال شهرستان انار با خسارت‌های خیلی شدیدی روبه‌رو شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان انار خاطرنشان کرد: چون دما در فروردین ۳۲.۸ درجه سانتیگراد رسیده بود برای محصول پسته مخرب بوده و سرمازدگی اخیر به پسته از نوع اکبری خسارت بیشتری وارد کرده است.
مهران در رابطه با خسارت‌های وارده به باغات پسته، گفت: سایر عوامل به‌جز سرمازدگی ۳۵ تا ۴۰ درصد محصول را تخریب کرده و اما میزان خسارت سرمازدگی امسال چون تشعشعی بوده بعد از بررسی کارشناسان مربوطه اعلام خواهد شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar