هورگان/ نقشه رنگ‌‎بندی‌ شهرستان‌های کشور به لحاظ شیوع کرونا، برای اعمال از روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد و نی‌ریز به رنگ نارنجی در آمد.

۲۵۷ شهرستان در وضعیت قرمز قرار گرفتند و تمامی مراکز استانها از امروز ۱۸ فروردین در وضعیت قرمز قرار دارند.
هم‌اکنون ۱۲۹ شهرستان نارنجی، ۵۱ شهرستان زرد و ۱۱ شهرستان آبی هستند.
سرعت افزایش بستری در خیز سراسری چهارم به مراتب شدیدتر از خیزهای قبلی است.
در مناطق و شهرهای وضعیت نارنجی سطح شغلی ۳ و ۴ تعطیل هستند. 

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online