مهر/ رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: متأسفانه در حال حاضر با افزایش تست‌های بیماران سرپایی روبرو شده‌ایم که حدود نیمی از این تست‌ها مثبت شده است.

اسحاق ایلدرآبادی،  رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین اظهار کرد: تعداد بیماران کرونایی اسفراین نسبت به هفته اول مهر ماه دو برابر شده است.
وی با اشاره به افزایش ۴۱ درصدی تست‌های مثبت تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر با افزایش تست‌های بیماران سرپایی روبرو شده‌ایم که حدود نیمی از این تست‌ها مثبت شده است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین تصریح کرد: با توجه به افزایش سطح آلودگی در جامعه قدرت انتشار ویروس چندین برابر شده است و مردم صرفاً باید برای انجام کارها و خریدهای ضروری وارد جامعه شوند.
ایلدرآبادی گفت: تمام اصناف به جز مشاغل گروه یک باید تا اطلاع ثانوی به حالت تعطیل دربیایند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today