ایسنا/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ابراز تاسف از اینکه ما به وضعیت چند ماه قبل برگشته ایم، گفت: پیش بینی می شود که وضعیت استان کرمان از آبان ماه سال قبل بدتر شود.

حسین صافی زاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به وضعیت کرونایی شهرستان های استان کرمان، اظهار کرد: متاسفانه هشت شهرستان استان در وضعیت قرمز کرونایی، هشت شهرستان در وضعیت نارنجی کرونایی و هفت شهرستان دیگر در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند.
وی با ابراز تاسف از اینکه دیگر هیچ یک از شهرستان های استان در وضعیت آبی کرونایی قرار ندارند، تصریح کرد: تغییر وضعیت شهرستان های نارنجی به قرمز و شهرستان های با وضعیت زرد به نارنجی دور از انتظار نیست.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مردم توصیه کرد: افراد دارای علامت در اسرع وقت به مراکز منتخب مراجعه تا تحت درمان قرار گیرند، همچنین افرادی که بیماری در آنها محرز می شود و حتی در صورتی که علائم خفیف دارند حتما در خانه بمانند و ضمن حفظ شرایط ایزوله و قرنطینه حتما با سایر اعضای خانواده مخصوصا افراد دارای بیماری زمینه ای و سالمند ارتباط نداشته باشند.
وی در شرایط فعلی بر لزوم اجتناب از حضور در ازدحام ها و جلسات تاکید کرد و افزود: در وضعیت قرمز کرونایی تالارها و مساجد تعطیل هستند و از مردم درخواست داریم تا از برگزاری مراسم ترحیم، عروسی و دورهمی در منازل جدا خودداری کنند.
صافی زاده میزان سرایت پذیری ویروس جهش یافته انگلیسی را بسیار زیاد دانست و عنوان کرد: متاسفانه روند تعداد بیماران سرپایی و بستری ها افزایشی و این شیب افزایشی بسیار تندتر از موج های قبلی بیماری است.
وی با بیان اینکه بخش عمده کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند که این وضعیت پیامد خوبی ندارد، اظهار کرد: در محل کار حتما ماسک بزنید و تهویه فضاها و اماکن نیز برقرار باشد و فاصله فیزیکی رعایت شود.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با ابراز تاسف از اینکه ما به وضعیت چند ماه قبل برگشته ایم، گفت: پیش بینی می شود که وضعیت استان کرمان از آبان ماه سال قبل بدتر شود زیرا شیب افزایشی کنونی بیشتر از آبان ماه سال قبل است و سرعت پیک حال حاضر بیشتر است.
وی درباره تعطیلی ها و محدودیت ها نیز، اظهار کرد: طبق دستورالعمل های موجود در شرایط نارنجی و قرمز کرونایی محدودیت های خاصی اعمال برای صنوف در طبقه سوم و چهارم می شود و برای محدودیت های بیشتر و تعطیلی ها ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گیری می کند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar