اقتصاد آنلاين/ اولين يارانه نقدي سال ۱۴۰۰ يک روز زودتر از موعد سنوات گذشته، فردا ۵ شنبه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.

سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام کرد: صد‌وبيست و دومين مرحله از يارانه نقدي خانوار در سال 1400، ساعت 24 روز 5 شنبه 19 فروردين ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود.
براساس سنوات قبلي بيستم هر ماه، يارانه نقدي 45500 توماني به حساب خانوار واريز مي‌شد که به دليل تقارن آن با تعطيلي روز جمعه، يک روز زودتر واريز خواهد شد.
در سال جاري رقم يارانه ها تغييري نکرد و مانند ١٠ سال اخير و تغيير شرايط اقتصادي  همان ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان ثابت مانده است، اين در حالي است که در جريان بررسي لايحه بودجه بحث هايي در رابطه با افزايش چند برابري از محل حذف ارز ٤٢٠٠ توماني مطرح بود ولي در نهايت رأي نياورد.
در حال حاضر  حدود ٧٨ ميليون نفر در ليست يارانه بگيران قرار دارند که ماهانه حدود ٣٤٠٠ ميليارد و سالانه تا ٤٢ هزار ميليارد تومان هزينه دارد.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran