فارس/ به خاطر شرايط قرمز کرونايي در کشور، رئيس قوه قضاييه، سفر خود به همدان را لغو و به زمان ديگري موکول کرد.

به علت شرايط قرمز کرونايي در کشور، رئيس قوه قضاييه که قرار بود در بيست و ششمين سفر استاني خود وارد همدان شود، سفر خود را لغو و به زمان ديگري موکول کرد.
در اين سفر قرار بود ضمن بازديد از واحدهاي توليدي داراي مشکل، مسائل و مشکلات قضايي و حقوقي استان مورد بررسي قرار گيرد، ديدار مردمي و حضور در شوراي اداري از ديگر برنامه‌هاي آيت‌الله رئيسي بود.


آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today