باشگاه خبرنگاران/ توصيه‌هاي اداره کل هواشناسي چهارمحال و بختياري به بهره برداران بخش کشاورزي را ببينيد.

توصيه‌هاي اداره کل هواشناسي چهارمحال و بختياري به بهره برداران بخش کشاورزي را در اين بسته خبري ببينيد:
۱- انجام آبياري مزارع با توجه به نياز آبي گياهان.
۲- کوددهي سرک مزارع(گندم، جو، کلزا و ...) همراه با آب آبياري جهت تقويت گياه با توجه به آسيب سرمازدگي به مزارع.
۳- تسريع در مبارزه با علف‌هاي هرز مزارع کلزا و غلات در ساعات بدون باد.
۴- پايش و مبارزه با سن غلات با نظر کارشناسان جهاد کشاورزي.
۵- پايش شته مومي در مزارع کلزا و در صورت نياز مبارزه با آن.
۶- تنظيم و کنترل دما، رطوبت و تهويه گلخانه‌ها و سالن‌هاي پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمايي.
۷- حذف شاخه‏‌هاي آلوده به سرشاخه ‏خوار هلو و خشکيده و جمع آوري و خارج نمودن شاخه‏‌هاي شکسته وهرس شده و ميوه‏‌هاي آلوده به آفات(زنبور مغزخوار) از سطح باغ و انجام بهداشت عمومي باغات.
۸- تقويت و کوددهي باغات با ترکيبات پتاسه، فسفره، بُر و روي جهت مقاومت به سرماي ديررس بهاره و کاهش اثرات خسارت سرمازدگي.
۹- انجام آبياري باغات با توجه به نياز آبي درختان.
۱۰- انجام محلول‏ پاشي باغات در ساعات بدون باد و بارش.
۱۱- پايش شته‌هاي بادام در باغات و مبارزه با آن‌ها با نظر کارشناسان جهاد کشاورزي.
۱۲- مبارزه با لکه‏ آجري بادام بلافاصله پس از اتمام بارش‏ها در هفته آينده.
۱۳- بازديد از سازه و پوشش گلخانه‌ها و مستحکم نمودن آن‌ها با توجه به وزش باد‌هاي نسبتاً شديد طي روز‌هاي آينده.
۱۴- تنظيم دما، رطوبت و تهويه دامداري‌ها و مرغداري‌ها با توجه به نوسانات دمايي.
۱۵- رعايت جوانب احتياط دامداران و عشاير در عبور از حاشيه رودخانه‏‌ها و مسيل‏ها و اتراق در نقاط مرتفع و کوهستاني با توجه به احتمال رخداد رعدوبرق و رگبار باران طي روز‌هاي جمعه تا دوشنبه هفته آينده(به ‏ويژه در مناطق غربي و جنوبي استان).
۱۶- انتقال کندو‌هاي زنبور عسل به نزديکي باغات جهت تغذيه و گرده‏ افشاني.
۱۷- حفاظت از کندو‌ها در برابر وزش باد و بارندگي در اوايل هفته آينده.
۱۸- تنظيم جيره غذايي ماهيان سردآبي با توجه به نوسانات دمايي.
۱۹- پاک سازي و بهداشت استخر‌هاي پرورش ماهي با توجه به وزش باد‌هاي نسبتاً شديد و بارندگي طي روز‌هاي گذشته.
۲۰- کنترل و تنظيم دريچه‏‌هاي ورودي و خروجي آب استخر‌ها با توجه به بارندگي‏هاي اوايل هفته آينده.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday