رکنا/ شکارچیان به محیطبانان مهدی مجلل و میکائیل هاشمی تیر خلاص زدند.

آخرین خبر کرمانشاه در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today