فارس/ معاون دادستان خرمشهر گفت: محکومان تبادل شده ابتدا به زندان آبادان منتقل و پرونده آن‌ها در دادگاه خرمشهر بررسي خواهد شد.

محمدرضا جعفري، معاون دادستان خرمشهر در اين خصوص اظهار کرد: اين محکومان طبق قانون مجازات اسلامي ايران تطبيق داده مي‌شود که براي برخي عفو و براي برخي ديگر هم ادامه مجازات در ايران صادر مي‌شود.
وي افزود: محکومين در ابتدا به زندان آبادان منتقل و پرونده آن‌ها در دادگاه خرمشهر بررسي خواهد شد.
معاون دادستان خرمشهر گفت: اگر محکومين پس از صدور حکم درخواست انتقال به شهر و استان داشته باشند به محل سکونت خود منتقل خواهد شد.
وي ادامه داد: مجازات محکومين تبادل شده مراحل قبلي به دليل مشخص نشدن نوع و ميزان تخلف هنوز اعلام نشده و به محض روشن شدن وضعيت احکام جديد صادر و اجرايي خواهند شد.


آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today