باشگاه خبرنگاران/ سامانه برخط رصد و پایش هوایی جنگل‌های هیرکانی با حضور رئیس سازمان فناوری جنگل‌ها در چالوس افتتاح شد.

حمید سلیمانی رئیس سازمان فناوری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور امروز با افتتاح سامانه برخط رصد و پایش هوایی جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: این طرح با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرا می‌شود.
او افزود: چالش‌های اخیر فراروی جنگل‌های کشور ما را به سمت استفاده و بهره گیری از فناوری‌ها برای حفظ و گسترش منابع طبیعی سوق داده است.
سلیمانی با بیان اینکه پایش تغییرات پوشش جنگلی کشور در فاز اول اجرایی می‌شود، گفت: این پروژه در فاز اول دربرگیرنده یک محدوده از شرق نوشهر تا آمل به عرض ۱۰ کیلومتر و طول ۱۰۰ کیلومتر اجرایی می‌شود.
او افزود: تصویربرداری هوایی با استفاده از هواپیمای فوق سبک انجام می‌شود و جزو معدود موسساتی هستیم که این کار را شروع کردیم.
سلیمانی گفت: هدف این طرح آن است که با مقیاس بالا عرصه‌ها را شناسایی کنیم.  
رئیس سازمان فناوری سازمان جنگل‌ها  مراتع و آبخیزداری کشور نظارت و تقویت یگان هوایی برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی را از دیگر اهداف اجرای این طرح بیان کرد.

آخرین خبر مازندران در اینستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today