صدا و سیما/ بر اساس اعلام رنگ بندی جدید نرم افزار ماسک از امروز سلطانیه نیز به جمع قرمز کرونایی ها پیوست.

بر اساس رنگ بندی جدید اعلام شده در نرم افزار ماسک در روزهای گذشته شهرستانهای زنجان، ابهر، خرمدره و خدابنده در وضعیت قرمز قرار گرفتند که از امروز شهرستان سلطانیه نیز در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت. 
همچنین بر اساس این نرم افزار، وضعیت شهرستان ایجرود از زرد به نارنجی تغییر یافت.
بنابر این هم اکنون طارم، ایجرود و ماهنشان در وضعیت نارنجی قرار دارند.
هم اکنون 14 شهر زنجان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
در شهر‌های قرمز، حضور کارمندان ادارات ارائه‌دهنده خدمات مهم به نصف کاهش پیدا می‌کند و یک دوم کارمندان باید به صورت دورکار، امور مربوطه را انجام دهند.
در سایر اداراتی که خدمات غیرضروری ارائه می‌دهند، دو سوم کارمندان به صورت دورکار، کار‌های مربوطه را باید انجام می‌دهند.
در شهرستان‌های قرمز فعالیت مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ به مدت دو هفته تعطیل است.
استفاده از ماسک، خودداری از دورهمی و مراسم عروسی و سوگواری ضروری است. استفاده از وسایل نقیله عمومی پر ازدحام، خوردن غذا در رستوران و حضور در اماکن پرجمعیت و بخصوص سرپوشیده از عوامل اصلی انتقال کرونا است.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today