رکنا/ امروز پنجشنبه 26 فروردین ماه قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی اعلام شد.

قیمت فروش دلار در بازار آزاد 25 هزار تومان و قیمت فروش یورو 29 هزار و 940 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی بانکی

صرافی ملی ایران قیمت دلار و قیمت یورو امروز پنجشنبه 26 فروردین ماه را اعلام کرد. بر این اساس قیمت دلار برای فروش 24 هزار و 95 تومان و قیمت خرید دلار در این صرافی 23 هزار و 618 هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در صرافی ملی 28 هزار و 625 تومان و قیمت خرید یورو 28 هزار و 59 تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت دلار و قیمت یورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قیمت فروش دلار 25 هزارتومان و قیمت خرید دلار 24 هزار و 900 تومان تعیین شد. همچنین قیمت فروش یورو در بازار آزاد 29 هزار و 940 تومان و قیمت خرید یورو 29 هزار و 979 تومان ارزش گذاری شده است.

آخرین خبر تهران در اینستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran