باشگاه خبرنگاران/ مدیرکل هواشناسی البرز گفت: آسمان فردای البرز با غبار محلی همراه است.

آرش بهاروند، مدیرکل هواشناسی البرز اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از آسمانی کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی است.
وی افزود: برای فردای البرز هیچ بارشی در سطح استان پیش بینی نمی شود.
مدیرکل هواشناسی البرز گفت: کمینه دمای هوای فردای استان البرز دوازده درجه سانتی گراد و بیشینه هوای آن بیست و شش درجه است.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday