ایرنا/ شهرداری ‌مریوان به دلیل عدم کنترل انتشار آلودگی و سوء مدیریت در جایگاه زباله، به پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

ابراهیم همت بلند، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان اظهار کرد: شهرداری مریوان به دلیل تخلفات زیست محیطی و رعایت نکردن استانداردهای دفع و دفن پسماند در محاکم قضایی شهرستان محکوم شد.
وی افزود: دفن نامناسب زباله‌ها، ایجاد بوی نامطبوع و نفوذ شیرابه به سفره‌های آب زیر زمینی، ایجاد آلودگی جایگاه زباله در مسیر رودخانه گاران، عدم معرفی و جانمایی جایگاه جدید زباله و عدم راه اندازی کارخانه بازیافت زباله در طول سال‌های متمادی توسط شهرداری از مهمترین مشکلات جایگاه زباله شهر مریوان است که سلامتی مردم را تهدید می‌کند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با اشاره به اینکه این موارد به مثابه لطمه زدن به انفال الهی و تهدیدی برای بهداشت عمومی و به خطر افتادن محیط زیست است، اضافه کرد: با ارائه مدارک و مستندات لازم علیه شهرداری مریوان، اقامه دعوی و به استناد مواد قانونی حفاظت و بهسازی محیط زیست، مدیریت پسماند، هوای پاک و حفاظت از خاک، محکوم و به پرداخت جریمه و خسارت زیست محیطی شد.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online