تسنيم/ مديرکل زندان و اقدامات تاميني و تربيتي استان بوشهر با اشاره به جايگزين شدن پابند الکترونيکي به جاي حبس، گفت: در اين راستا ۷۰ زنداني استان بوشهر با پابند الکترونيکي از زندان آزاد شدند.

رضا مقبلي‌قرائي، مديرکل زندان و اقدامات تاميني و تربيتي استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ريزي براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد در ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: در راستاي اقدام خيرخواهانه ستاد مردمي ديه و رسيدگي به آزادي زندانيان نيازمند آبرومند، خوشبختانه در سال گذشته 147 نفر از مددجويان جرائم غير عمد استان بوشهر آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
وي با بيان اينکه از 147 نفر آزاده شده چهار نفرشان خانم بودند، تصريح کرد: براي آزادي اين زندانيان 110 ميليارد تومان هزينه شد که شامل 87 ميليارد تومان گذشت شاکيان و اخذ رضايت آنان، پرداخت 17 ميليارد تومان از سوي محاکم قضايي اعسار مددجويان، پرداخت 2.5 ميليارد تومان کمک بلاعوض ستاد ملي ديه و 1.5 ميليارد تومان کمک‌هاي نيکوکاران بوده است.
مديرکل زندان و اقدامات تاميني و تربيتي استان بوشهر از برگزاري جشن گلريزان در ماه مبارک رمضان در فضاي مجازي استان بوشهر خبر داد و بيان کرد: 132 نفر مددجو جرائم غير عمد در زندان‌هاي استان بوشهر است که براي آزادي آنها 97 ميليارد تومان نياز است.
مقبلي‌قرائي اين زندانيان را با ويژگي نداشتن اعتياد و فاقد سابقه کيفري دانست و تصريح کرد: گروه‌هايي که شامل اين جرائم ناخواسته هستند شامل تصادفات، حوادث کارگاهي، صدمات بدني و قتل‌هاي غير عمد، مهريه، نفقه، افراد ورشکسته داراي چک‌هاي غير کلاهبرداري است.
وي، با تقاضا از افراد مومن و نيک‌انديش براي ياري رساندن به زندانيان جرائم غير عمد، گفت: افراد خيرخواه مي‌توانند به طريق حضوري به ستاد ديه استان مراجعه کنند و يا از طريق شماره حساب اعلام شده کمک‌هاي مؤمنانه خود را براي آزادي اين زندانيان پرداخت کنند و در اين حال براي اخذ رضايت شاکيان، اعسار و جذب کمک‌هاي بلاعوض اقدامات لازم انجام مي‌شود.
مديرکل زندان و اقدامات تاميني و تربيتي استان بوشهر از اجراي طرح پابند الکترونيکي جايگزين حبس خبر داد و تصريح کرد: در راستاي سياست‌هاي راهبردي قوه قضاييه خصوصاً در دوران تحولي جديد در اين قوه، کاهش جمعيت کيفري در زندان‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
مقبلي‌قرائي  با بيان اينکه جرائم گوناگون مشمول پابند الکترونيکي مي‌شود، افزود: در اجرا طرح پابند الکترونيک 70 مورد در استان بوشهر اجرا شده و توسعه مي‌يابد که تردد و ورود و خروج آنها در يک محدوده خاص تعريف مي‌شود.
وي، مجازات سالم و آزادي از ويژگي پابند الکترونيکي دانست و بيان کرد: جايگزيني پابند الکترونيکي به جاي حبس، مجازات سالم و آزادي مورد نظر قوه قضاييه عمليات اجرا آن آغاز شده است.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar