باشگاه خبرنگاران/ رئيس اداره محيط زيست ماهشهر گفت: مديران دو مجموعه پتروشيمي به علت ايجاد آلودگي به مراجع قضايي معرفي شدند.

ايرج سليماني، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان ماهشهر با بيان اين مطلب اظهار کرد: با توجه به ايجاد آلودگي و رعايت نکردن الزامات زيست محيطي و توجه نکردن به تذکرات و اخطاريه‌هاي صادر شده از سوي اداره حفاظت محيط زيست ماهشهر، مديران اين دو مجموعه به مراجع قضايي معرفي شدند.
او با بيان اينکه رعايت اصول زيست محيطي براي همه واحد‌هاي صنعتي اجباري است افزود: در صورت تخلف و ايجاد آلودگي برابر قانون با مجموعه‌هايي که با آلودگي باعث تهديد عليه بهداشت عمومي شوند، برخورد قانوني صورت خواهد پذيرفت.
سليماني تصريح کرد: پرونده اين دو شرکت پتروشيمي در مراجع قضايي شهرستان در حال پيگيري و بعد از تاييد جرم زيست محيطي، اسامي اين شرکت‌ها اعلام خواهد شد.

 
 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today